“LOCUL CEL MAI EVIDENT PENTRU AMPLASAREA CASEI NU ESTE ÎNTOTDEAUNA ȘI CEL MAI POTRIVIT” [1] sau CENTRUL de ARTĂ, TIMIȘOARA 2021-CAPITALA CULTURALĂ EUROPEANĂ.

“LOCUL CEL MAI EVIDENT PENTRU AMPLASAREA CASEI NU ESTE ÎNTOTDEAUNA ȘI CEL MAI POTRIVIT” [1] sau CENTRUL de ARTĂ, TIMIȘOARA 2021-CAPITALA CULTURALĂ EUROPEANĂ. 

Probabil însă (locul nn.) va trebui mai curînd rezervat ca (…) grădină continuă citatul din titlu postării mele ce aparține lui T.D. Church, utilizat de J.O.Simonds în Arhitectura Peisajului [1] (în prima carte de arhitectură citită de mine înainte de 1969, care m-a fascinat/frapat atît de tare încît m-a determinat să dau admiterea la Institutul de Arhitectură Ion Mincu București).

VARIANTA I GRĂDINA DE VARĂ CAPITOL TIMIȘOARA” -CENTRUL de ARTĂ, TIMIȘOARA 2021-CAPITALA CULTURALĂ EUROPEANĂ. 1

Fig.1 – Grădina de Vară Capitol  – situația existentă 2018 (sursă foto: [2])

Desigur citatul nu se referea la propunerea apărută recent în spațiul public, rezultată din nevoia urgentării găsirii unei locaţii pentru CENTRUL de ARTĂ”, în conformitate cu prevederile aprobate în strategia Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană. Dar “locul cel mai evident ce respectă perfect finalul citatului lui T.D. Church este GRĂDINA” DE VARĂ CAPITOL TIMIȘOARA, unde a apărut ideea de a amplasa un monument de arhitectură măreț, un „Multiplexity 2021, Centru Artă-Tehnologie-Experimentare” (cu finalizare mult după TM2021), prin care unele părți ale alianței urbane locale încearcă să intre în istoria orașului.

2

fig. 2a amplasamentul “GRĂDINII DE VARĂ CAPITOL TIMIȘOARApe culoarele ecologice verzi-albastre din zona de nord a municipiului (sursa: Radoslav R., Radoslav D.R, Danciu I.M., 2016 [2]); fig.2b – amplasamentul “GRĂDINII DE VARĂ CAPITOL TIMIȘOARAca parte principală integrată a culoarului verde albastru al Canalului Bega în Zonă Centrală Cetate Timișoara –ZCCT (sursa: Radoslav R., 2018).

“LOCUL ales (GRĂDINA DE VARĂ CAPITOL TIMIȘOARA) PENTRU AMPLASAREA “CENTRULUI de ARTĂ”  NU ESTE CEL MAI POTRIVIT”. Am să încerc în prima parte să aduc argumente pentru a justifica poziția mea de respingere a propunerii pentru CENTRUL de ARTĂpe amplasamentul actualei Grădini de Vară Capitol și în partea a doau să propun o alternativă favorabilă dezvoltării Polului de Creștere Timișoara (PCT) ca un întreg:

I1. În primul rînd prin transformarea funcțiunii peisagistice existente a Grădinii de Vară, într-o funcțiune compact construită se fracturează continuitatea spațiului verde-albastru ce s-a prefigurat de a lungul a peste 100 de ani, culoarului ecologic VERDE-ALBASTRU al Canalului Bega (fig.2a).  Potențialul culoarului ecologic VERDE-ALBASTRU al Canalului Bega (fig.2b) a constituit axa principală pe care s-a bazat argumentația care a condus la desemnarea Timișoarei și NoviSad-ului Capitale Culturale Europene 2021.

Așadar orice intervenție în acel loc trebuie să întărească spațiul verde și nu să-l distrugă (indiferent de arhitectura abordată).

I2. După ce în 1990 arta cinematografică a dispărut din peisajul timișoarean, funcțiunea de cinematograf a clădirii proiectată de marele arhitect Duiliu Marcu, a fost înlocuită de cea a Filarmonicii Banatul (nu este nici un reproș în această decizie corectă). Prin propunerea de edificare a unei CENTRU de ARTĂ în locul GRĂDINII de VARĂ adiacente noii funcțiunii a Filarmonicii se elimină o funcțiune de artă majoră care începea să renască în Timișoara (după ani de zile de moarte clinică), cea a promovării artei filmului alternativ. În timpul verii cînd orașul este văduvit de evenimete artistice ce țin de istoria și identitatea locului, proiecțiile de film în aer liber au devenit după 2010 un loc rafinat de socializare al PCT. În perioada 1960-1990 cele 2 centre de cineamatori din Timișoara (inițial cel al lui Sandu Dragoș -Clubul CFR și apoi cel a lui Bebe Costinaș, cu arhivele lor pe celuloid fabuloase) au constituit un loc de  reflexie dură împotriva Totalitarismului, împotriva Xenofobiei, pentru Apărarea Drepturile Omului. Amintesc că în extinderea făcută la începutul anilor 70 a Cinematografului Capitol a funcționat între 1970-80 un centru de reflexie a artei cinematografice contemporane de atunci (îmi amintesc cu nostalgie de analizele/prelegerile dlui Cornel Ungureanu). Azi în timpul verii Grădina este singurul spațiu care adăpostește și multe alte manifestări artistice alternative precum cele de muzică, arte vizuale, etc. Închiderea pe timpul TM 2021 a Grădinii de Vară ar fi o catastrofă pentru reînoirea apetitului la cultura/artei filmului.  Este firesc protestul grupării „Ceau Cinema – Festival de buzunar” [2] care a inițiat reluarea activității acolo după 2000.

Așadar orice intervenție în acel loc trebuie să întărească cooperarea dintre arta sunetului și arta imaginii (cooperare ce funcționează bine acum) și nu să o distrugă (indiferent de arhitectura abordată).

I3. “PENTRU FIECARE SIT EXISTĂ O FOLOSINȚĂ IDEALĂ. PENTRU FIECARE FOLOSINȚĂ EXISTĂ UN SIT IDEAL” [1]. Cînd pomenim acest citat din același  J.O.Simonds, ne referim la sfatul acestuia și anume “nu distruge ceva care funcționează ” și mai ales la sfatul lui C. Alexander [3] potrivit căruia orice implantare/dezvoltare trebuie în final să formeze un eveniment mult mai mare ca el însuși. Astfel funcțiunea propusă -Centrul de Artă-, trebuie să formeze în final un întreg mai mare în oraş, ce este deopotrivă mai mare şi mai semnificativ decît ea însăşi.  În acest caz ne referim la întregul mai mare -Zona Centrală Cetate Timișoara (ZCCT) ce se poate naște doar în urma unui proces complex pe care îl putem constata dacă fiecare dezvoltare (cazul nostru “CENTRUL de ARTĂ”) joacă favorabil SIMULTAN trei faze necesare metamorfozării și anume: Faza: 1. Unele dezvoltări sugerarează naşterea unor noi centre mai mari; Faza 2: Una sau mai multe dezvoltări fixează (confirmă) schema principală a structurii ; Faza 3: O serie de dezvoltări completează (consolidează) noul centru. Ori dezvoltarea CENTRU de ARTĂ pe amplasamentul actualei GRĂDINI de VARĂ nu joacă corect nici una din cele 3 faze. Am specificat „corect” pentru că dezvoltarea propusă transferă problemele ce nu se pot rezolva podului Decebal (spații publice aferente strict necesare unei astfel de dezvoltări, parcări, accese pietonale, etc), respectiv spațiului verde-albastru deja consolidat al malurilor Canalului Bega, ce ar putea crește pofta speculatorilor imobiliari să continue ocuparea spațiului verde-albastru al culoarului ecologic Canal Bega (fig.2b).

Așadar orice intervenție în acel loc trebuie să completeze doar întregul deja format din cooperarea dintre arta sunetului și arta imaginii (ce funcționează bine acum)si spatiul verde-albastru și nu să o distrugă (indiferent de arhitectura abordată).

I4.  Avînd experiența anilor 1930, cînd din lipsa de fonduri, dorința de a realiza o „Casă a Artelor” pe diagonală cu Actualul Hotel Continental, a fost înlocuită (prin vînzarea terenului și a lucrărilor deja începute) cu realizarea „Casei Centrale a Asigurărilor Sociale”, ce a fost la rîndul ei înlocuită cu o „Policlinică”, care a fost înlocuită la rîndul ei cu „Facultatea de Stomatologie a Universității de Medicină Timișoara” (situația actuală).

Așadar orice intervenție măreață în locul actualei GRĂDINII de VARĂ CAPITOL trebuie să țină cont de posibilele crize financiare/istorice care pot lăsa răni de durată într-o parte ce funcționează a ZCCT și să propună o dezvoltare ce crește PAS cu PAS  într-o zonă apropiată centrului în care efectele posibilei crize să nu afecteze imaginea ZCCT (indiferent de arhitectura abordată).

I5. Intervenția în GRĂDINA de VARĂ  sugerează pofta (neasumată încă) de intervenție/atac asupra actualei clădiri a FILARMONICII (fostului cinematograf) pentru transformarea ei (operațiune începută firav în anii 1970). Nu se specifică nimic despre sursa de finanțare a acestei intervenții masive în clădirea Filarmonicii, dar odată ce lucrarea în locul Grădinii de Vară va începe, se va găsi un grup de tineri inimoși care va constata cu surprindere că a sosit momentul și pentru o nouă lucrare remarcabilă, poate un templu al muzicii. Astfel se utilizează vestita „strategie narativă” pomenită în postarea noastră [4], metoda aplicată cu succes în PCT în deja celebrul caz “Dumbrăvița” prin care s-a blocat accesul timișorenilor la Autostradă, propunîndu-se în schimb un iluzoriu nou acces la autostradă în nordul Timișoarei (uitînd însă să se specifice sursa de finanțare a noii variante de acces din nord la autostradă și mai ales starea juridică de rezervație ecologică europeană a terenului ales pentru acest nou traseu).

Așadar orice intervenție în acel loc trebuie să formeze în final un întreg mai mare în Zona Centrală Cetate Timișoara (ZCCT), ce este deopotrivă mai mare şi mai semnificativ decît ea însăşi și nu să vlăguiască posibilele extinderii a ZCCT (indiferent de arhitectura abordată).

În concluzie:

amplasamentul propus pentru CASA ARTELOR în locul unei GRĂDINII de VARĂ funcționale:

-distruge întregul mai mare al culoarului ecologic VERDE-ALBASTRU al Canalului Bega cu ale sale funcțiuni stabilizate;

-nu sugerează o extindere în timp a ZCCT (precum s-a petrecut extinderea care a urmat deciziei din 1900 ([6], [7], [8], [9]) ce a făcut ca Spațiul Public Catedrala Miropolitană Timișoara–Opera să fie unic în Europa, prin integrarea armonioasă a confluențele etnice, stilistice, ideologice, prefigurînd interculturalismul european actual) pentru că nu ține cont de noile schimbări survenite în TM după anul 2000;

– este o intervenție periculoasă în aceste vremuri care prevestesc crize majore la scară globală.

VARIANTA II – CENTRU UNIVERSITAR II OITUZ-CENTRUL de ARTĂ, TIMIȘOARA 2021-CAPITALA CULTURALĂ EUROPEANĂ.

Propunerea noastră de amplasare a CENTRULUI de ARTĂ este în zona CENTRULUI UNIVERSITAR II OITUZ. Zona este singura adiacentă/independentă de ZCCT care nu s-a implinit/finalizat.  Fostul teren al Unității Militare (în suprafaţă totală de 7,4 ha) a fost cedat parțial (în jurul anului 2000) Universității de Vest Timişoara, Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru Universitatea de Vest Timişoara şi Statului Român, cu drept de administrare operativă în favoarea Ministerului Educaţiei Naţionale prin Universitatea de Vest Timişoara. Din acestă suprafață  ceea ce ne interesează este zona dintre Calea Aradului- str. Oituz- str. Popa Șapcă adiacentă străzii Oituz (fig. 3a/b/c/d/e/f) care este cel mai aproape de Cetate datorită relațiilor sale spațiale și pietonale excepționale cu ZCCT și OpenVilleTimișoara (OVT) (fig.4a/4b).

3

4

Fig. 3a/b/c/d/e/f – relațiile amplasamentului propus cu întregul mai mare ZCCT/OVT și cu Facultatea de Arte și Design/Memorialul Revoluției: 3a- imagine str.Oituz, 3b imagine înspre Cetate, 3c imagine cu fundalul OVT, 3d imagine piața actuală Oituz avînd în fundal Memorialul Revoluției și Platforma de Cercetare și Formare Multidisciplinară, 3e imagine spațiu unde se poate dezvolta Centrul de Artă, 3f Memorialul Revoluției  (sursă: Radoslav Radu 2018).

ZCCT are deocamdată doar patru centre: I. Spațiul public -Piața Unirii, II. Spațiul Public –Bastion, III. Spațiul Public -Piața Libertății și IV. Spațiul Public- Piața Victoriei (fig. 5a). Cel de al V-lea centru- Piața Oituz nu este încă configurat/implinit, deși are bustul lui C Brîncuși amplasat în centrul ei.

Susținem această propunere pentru că:

II1.  prin amplasarea pe acest sit a CENTRULUI de ARTĂ se formează un întreg mult mai mare la nivel urban ce este deopotrivă mai mare și mai semnificativ decît el însuși, pentru că începînd din anul 2000 situația Zonei Centrale Cetate Timișoara (ZCCT) s-a schimbat profund față de 1900. Amplasarea dezvoltărilor  “CU OITUZ II” (Centrul Universitar II Oituz pandant al CU I, cel realizat după 1960),  “IMT” (Iulius Mall TM),  “OVT” (Open Ville TM) în nordul ZCCT, “CBCT” (City Business Center Timișoara),  “NOKIA” (ELECTROMOTOR) în vestul ZCCT și “ISHO” în estul ZCCT  au constituit pași decisivi pentru amplificarea  zonei de influență a magnetului “ZCCT” (fig.4a). Aceste foste zone industriale/militare, în care s-a intervenit în ultimii 20 de ani din jurul ZCCT [7], au transformat populația orașului dominată de muncitorii cu inaltă calificare din fabrici (de la sfîrșitul epocii industriale europene) într-o populație dominată de muncitorii IT-iști cu înaltă calificare/salarizare (de la începutul epocii postindustriale mondiale). A fost primul pas spre ridicarea statutului economic al populației, dar nu suficient. În acest nou oraș amplificarea traseelor pietonale/bike dintre noile zone și zonele istorice în special cu ZCCT (fig. 5) pot produce o REȚEA UNITARĂ de SPAȚII PUBLICE ACTIVE (RUSPA)  (fig.4b) [10];

II2.  prin amplasarea pe acest sit a CENTRULUI de ARTĂ se poate favoriza trecerea la un nou tip de oraș, pe care îl denumim generic SMART CITY, se poate face prin reactivarea traversărilor pietonale dintre noua dezvoltare/centru și ZCCT. Astfel se poate constitui suportul unor locații speciale la etajele superioare din ZZCT (care din experiența altor orașe sunt părasite prin gentrificare) pentru apariția acolo de startup-uri strict necesare de a trece de la muncitori supercalificați în IT (perioada industrială) în creatori supercalificați în industria culturală și lucrativă (experimentare prin tehnologie și artă [1]).

5

Fig.4a -Amplasarea dezvoltărilor  “CU II”,  “IMT”,  “OVT”,  “CBCT”,  “NOKIA”,  “ISHO” pe fostele terenuri militare/industriale au constituit pași decisivi pentru amplificarea  zonei de influență a magnetului “ZCCT” [7]) (sursa:- Radoslav R, et al 2017); fig.4b- amplificarea traseelor pietonale/bike dintre ACTORII PRINCIPALI vechi și noi pot produce o REȚEA UNITARĂ de SPAȚII PUBLICE ACTIVE (RUSPA)  (sursa:- Radoslav R, et al 2017).

II3.  prin amplasarea pe acest sit a CENTRULUI de CULTURĂ, acesta se poate transforma într-un întreg mult mai mare la nivelul ZCCT într-un adevărat CENTRU de ARTĂ-TEHNOLOGIE și EXPERIMENTE prin ARTĂ” în jurul unui SPAȚIU PUBLIC AMPLU, prin relațiile vizuale/funcționale/pietonale cooperante, pentru că începînd din 2000 situația Zonei OITUZ s-a schimbat profund față de 1900.

Ca prim pas spre extinderea în nord a ZCCT propunem ca să se creeze un nou centru –Va- (fig. 5) un Spațiu Public –Piața Oituz ca SPAȚIU PUBLIC de REFLEXIE ÎMPOTRIVA XENOFOBIEI, ÎMPOTRIVA TOTALITARISMULUI, PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI, în jurul căruia să graviteze noul CENTRU de ARTĂ -TEHNOLOGIE și EXPERIMENTARE lîngă/în locul fostului Depozit de Material Militar (colț str Oituz, str Popa Șapcă), alături de clădirile existente ale Facultății de Arte și Design (UVT), Facultății de Economie și Dezvoltarea Afacerilor (UVT), Platformei de Cercetare și Formare Multidisciplinară Nicolae Georgescu Roengen –Laboratorul de Cercetare Avansată de Mediu (UVT) și de Memorial al Revoluției (Ministerul Culturii și Unității Naționale).

II4.   prin amplasarea pe acest sit a CENTRULUI de ARTĂ-TEHNOLOGIE-EXPERIMENTE prin ARTĂ  se introduce în circuitul turistic mondial și Memorialul  Revoluției ca memorie vie a ceea ce a reprezentat TIMIȘOARA în Decembrie 1989 pentru Europa și nu numai.

6

Fig.5 – SPAȚIU de REFLEXIE ÎMPOTRIVA XENOFOBIEI, ÎMPOTRIVA TOTALITARISMULUI, PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI, în jurul căruia să graviteze noului CENTRU de ARTĂ-TEHNOLOGIE-EXPERIMENTE prin ARTĂ    poziționat lîngă/în locul fostului Depozit de Material Militar -colț str Oituz, str Popa Șapcă- (fig. 8) alături de existentul Memorial al Revoluției (aparținînd Ministerului Culturii și Unității Naționale), de Facultatea de Arte și Design, de Facultatea de Economie și Dezvoltarea Afacerilor și de Platforma de Cercetăre și Formare Multidisciplinară Nicolae Georgescu Roengen –Laboratorul de Cercetare Avansată de Mediu (toate aparținînd UVT) –fig. 3a/b/c/d/e/f- (sursă: Radoslav Radu-2018);

Zona propusă de noi pentru CENTRU de ARTĂ-TEHNOLOGIE-EXPERIMENTE prin ARTĂ în noul SPAȚIUL PUBLIC de REFLEXIE ÎMPOTRIVA XENOFOBIEI, ÎMPOTRIVA TOTALITARISMULUI, PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI – Piața Oituz  (fig. 6a) respectă HCL 417 din 30.09.2008 privind aprobarea unui PUD pentru UTR1  (fig. 6b) ca “SPATII PENTRU INVATAMANT SI FUNCTIUNI CONEXE, str. Oituz – str. Popa Sapca, Timisoara”, prin care se ridică  interdicția stabilită prin HCL nr. 321/2007.

7

fig.6a  – Poziționarea noul centru Spațiu Public –Piața Oituz ca SPAȚIU de REFLEXIE ÎMPOTRIVA XENOFOBIEI, ÎMPOTRIVA TOTALITARISMULUI, PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI în relație/extensie a ZCCT (sursa: Radoslav Radu 2018); fig. 6b- extras din planșa de reglementări a HCL 417 din 30.09.2008 privind aprobarea PUD pentru UTR1 (sursă: Radoslav R, et al, 2018).

II5. prin amplasarea pe acest sit a CENTRU de ARTĂ-TEHNOLOGIE-EXPERIMENTE prin ARTĂ, prin aplicarea strategiei PAS cu PAS se evită efectele dezastroase ale unei posibile crize europene/globale care să afecteze imaginea Zonei Centrale Cetate Timișoara. Susținem aceasta și prin experiența anilor 30 ai secolului trecut, pomenită anterior deja.

II6.  prin amplasarea pe acest sit a CENTRU de ARTĂ-TEHNOLOGIE-EXPERIMENTE prin ARTĂ se pune în valoare patrimoniul ecologic existent al PLATANILOR din perimetrul propus, născînd o armonizare a spațiului de CREAȚIE/REFLEXIE în care funcțiune peisagistică joacă un rol primordial (fig.3d).

8

Fig. 6a –  amplasarea CENTRU de ARTĂ-TEHNOLOGIE-EXPERIMENTE prin ARTĂ prin completarea spațiilor libere/neconstruite dintre Memorialul Revoluției, Platforma de Cercetăre și Formare Multidisciplinară Nicolae Georgescu Roengen –Laboratorul de Cercetare Avansată de Mediu și prin păstrarea totală/parțială a fațadei sau prin păstrarea întregii clădiri a fostului Depozit de Material Militar;  fig. 6b-suprapunerea pe ridicarea cadastrală 2004 a vechilor fortificații 1740 –roșu (sursa: Direcția de Urbanism PMT Radoslav Radu &Marton Gherasim și Mihai Opriș).

II7.  prin amplasarea pe acest sit a CENTRU de ARTĂ-TEHNOLOGIE-EXPERIMENTE prin ARTĂ se poate pune în valoare patrimoniul istoric al fundațiilor fortificațiilor existente sub cota actuală a terenului (fig.6b) născînd o armonizare a spațiului de CREAȚIE/REFLEXIE cu funcțiunea istorică. Aceasta se poate realiza prin dezvelirea fundațiilor existente (fig.6b cu roșu), reconstruirea parțială în conformitate cu imaginea de la începutul sec al XX-lea  (fig.7a), prin păstrarea totală/parțială a fațadei sau a întregii clădiri a fostului Depozit de Muniții  (fig. 7b/ fig.8) și prin completarea spațiilor libere/neconstruite dintre Memorialul Revoluției, Platforma de Cercetăre și Formare Multidisciplinară Nicolae Georgescu Roengen –Laboratorul de Cercetare Avansată de Mediu și etc.

9

Fig.7a – imagine după 1900  a zonei cu fortificațiile demolate parțial  (sursa: Muntean L.); fig.7b – imagine Depozitul de Muniții 1910 (sursa: Muntean L.).

10

Fig. 8- imagine actuală a Depozitului de Muniții abandonat 2015 (sursa: Muntean L.).

CONCLUZIE:

Numai pe amplasamentul OITUZ propunerea generoasă „Multiplexity 2021, Centru Artă-Tehnologie-Experimentare” a Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană se poate materializa parțial/total fără riscuri pînă în 2021, curățind o zonă abandonată în plin centru, ce nu face cinste nici unui oraș european respectabil.

Radoslav Radu  12.03.2018 Timișoara

REFERINȚE:

[1] John Ormsbee (1967) – Arhitectura Peisajului- Ed. Tehnică Bucuresti  pg. 220,

[1] ibidem pg. 59

[2]    https://www.pressalert.ro/2018/03/construim-dar-doar-daca-demolam-de-ce-sta-gradina-de-vara-de-la-capitol-de-curmezisul-drumului-spre-anul-2021/

[3] Alexander C.; Hajo N.; et al (1987) – A New Theory of Urban Design, Oxford University Press ISBN 0-19-503753-7 New York

[4]  https://radulblog.wordpress.com/2018/02/27/gated-communities-si-implicatiile-lor-asupra-comportamentului-uman/

[5] https://radulblog.wordpress.com/2016/11/15/orasul-nascut-din-ape/

[6]  https://radulblog.wordpress.com/2015/11/26/demolarea-construirea-ingroparea-si-dezgroparea-tactici-de-interventie-in-spatiul-public-din-fata-operei-timisoara/

[7]  https://radulblog.wordpress.com/2015/11/27/episodul-ii-demolarea-construirea-ingroparea-si-dezgroparea-tactici-de-interventie-in-spatiul-public-din-fata-operei-din-timisoara/

[8]  https://radulblog.wordpress.com/2015/11/28/episodul-iii-evolutia-spatiului-public-din-fata-operei-timisoara-intre-1965-si-1989/

[9]  https://radulblog.wordpress.com/2015/11/29/episodul-iv-construirea-demolarea-ingroparea-si-dezgroparea-tactici-de-interventie-in-spatiul-public-din-fata-operei-din-timisoara/

[10]  https://radulblog.wordpress.com/2017/11/12/utilizarea-reconversiei-zonelor-industriale-militare-in-autoregenerarea-zonelor-centrale-studiu-de-caz-sistemul-urban-timisoara-sut/

Anunțuri

COMPLETARE la „GATED COMMNUTIES și IMPLICAȚIILE lor asupra COMPORTAMENTULUI UMAN”

COMPLETARE la „GATED COMMNUTIES și IMPLICAȚIILE lor asupra COMPORTAMENTULUI UMAN

Pentru că în urma apariției ultimei postări [1], au rezultat o serie de nelămuriri cu privire la unele critici sugerate de mine referitoare la „GATED COMMNUTIES” și legătura acestei structuri socio-spațiale cu temele majore enunțate la Forumul Economic Mondial de la Davos  2018 (FEMD2018), mă simt obligat să aduc completări:

„GATED COMMNUTIES”  sunt copii actualizate ale modelului orașelor coloniale europene în Africa și Orientul Îndepărtat, a căror scop primar era doar diferenţierea netă dintre localnici şi colonizatori. Formele urbane locale existente au fost marginalizate şi li s-a interzis contopirea cu noile forme pentru a forma un organism urban unitar. Principiile oraşului european au fost considerate ca simboluri ale superiorităţii britanice și ca atare au intrat în conflict deschis cu vechile principii de organizare ale oraşelor colonizate (ex. strada barocă vs. strada islamică). Diferenţele morfologice dintre localul existent și cel propus prin colonizare (parcelarul, plin-gol, trama stradală existentă) sau diferențele structurale (funcţiuni, activităţi, relaţiile dintre acestea) s-au dovedit a fi dificultăţi insurmontabile în metamorfozarea în timp a formei urbane locale spre una europeană. Eșecul acestei politici de fracturare a comunităților locale de noua comunitate europeană s-a remarcat cel mai pregnant în Africa de Sud prin dificultatea de a armoniza azi structura existentă a africanilor de cea a europenilor (greutatea de a trece de la vechea societate colonistă bazată pe apartheid –politica de segregare rasială, de discriminare socială, economică și politică- la o societate democratică) sau în situația actuală din Brazilia, Argentina, Mexic, Rusia, etc. unde s-a produs un mare  deranj politic, economic, social între grupurile sociale sărace/bogate, fapt ce încurajează doar intoleranța, indecizia și lipsa de acțiune (conform  FEMD2018).

În fapt prin aplicarea acestui model urban se ignoră brutal cultura locală prin introducerea unor modele şi stiluri formale străine. În istoria metamorfozării urbane din ultimele secole există trei tipologii majore de intervenţie pentru noile oraşe coloniale şi anume: a. distrugerea brutală a întregii forme urbane vechi şi construirea uneia noi pe același loc (cazul Timişoara- după 1700 -modelul Imperiului Habsburgic este exemplul reușit cel mai concludent, cu toate traumele sociale de la începutul operațiunii) ; b. lăsarea în paragină a formei urbane vechi şi construirea uneia noi lîngă cea tradițională (cazul Cracovia – după 1950-modelul Imperiului Sovietic care a construit un nou oraș de mărimea celui ce se dorea abandonat în sătucul Nova Huta lîngă orașul vechi în speranța distrugerii acestuia în timp, sau Calcutta –după 1850- modelul Imperiului Britanic care a construit un nou oraș imperial rarefiat la mare distanță de vechiul oraș indian tradițional foarte dens); c. adaptarea celui vechi prin continuitate (cazul Bucureşti- după 1850- modelul Imperiului Francez care a modernizat zone din orașul tradițional fanariot). Modelul „GATED COMMNUTIES” pare că se încadrează în tipul de intervenții punctuale tipice culturii bucureștene.  Dar prin prima regulă a acestei noi tipologii urbane (împrejmuirea sa cu gard și securizarea porților de intrare) face ca posibilitatea de interacțiune între părțile vechi urbane și cea nouă propusă (care este principiul interdependenței atît de clamat în cadrul FEMD2018) să fie imposibilă și modelul să semene mai degrabă cu politica de segregare rasială, de discriminare socială, economică politică de la începutul secolului XX din sudul Africii, tipică modelului b.

Paradigma rudimentară antagonică „BOIER vs SLUGĂ” (rafinată/modificată mult în nordul Europei după 1800) a rămas neschimbată în lumea bucureșteană (fenomen care m-a frapat profund în perioada studenției mele bucureștene dintre 1969-75) și atît de diferită de cea a lumii timișorene de parteneriat între lideri și cetățeni, este amplificată (pînă la perfecțiune) de administrațiile locale (din țările pomenite în postarea anterioară) prin implementarea acestui tip de dezvoltare rezidențială la marginea orașului.

Pentru exemplificare plecăm de la modelul dezvoltării rezidențiale de tip „GATED COMMNUTIES” denumit de promotorii săi „GREENFIELD RESIDENCE”, realizat în București, Pădurea Băneasa, cu împlinirile și neîmplinirile sale. În caietul de promovare a complexului rezidențial îngrădit [2], (conform definiției prezentate în postarea trecută [1]) se descriu intențiile dezvoltatorului:

„GREENFIELD, cartierul îmbrățișat de pădure, îți oferă cea mai spectaculoasă locație din București.  Aici ai toate avantajele unui stil de viață sănătos și în același timp esti în Sectorul 1 al Capitalei, aproape de centrul orașului (fig.1a-nn). Locuințele sunt proiectate să reziste la cutremure foarte mari. Regimul de înălțime al blocurilor este de P+5.  Fazele proiectului : PRIMA FAZĂ a proiectului GREENFIELD, dezvoltată în perioada 2007-2010 și vândută în proporție de 100%, se întinde pe o suprafață de 10 ha. În cele 5 cartiere: Rubin, Topaz, Blue, Onix și Quartz) locuiesc deja peste 1.500 de “altfel de bucureșteni”. A DOUA FAZĂ a proiectului, Cartierul Salcâmilor, dezvoltata în perioada 2014-2016, se întinde pe o suprafață de 7 ha și cuprinde 35 de blocuri cu 924 de apartamente cu una, doua, trei și patru camere. Peste 95% din totalul locuințelor disponibile aici au fost deja contractate, iar în prezent Cartierul Salcâmilor numără peste 1.500 de locuitori. A TREIA FAZĂ, Cartierul Platanilor, este dezvoltată în perioada 2016-2017 și cuprinde apartamente cu 2, 3 si 4 camere. În cadrul noii dezvoltări, un important punct de atracție îl constituie Parcul Platanilor, care se întinde pe o suprafață de 6.000 mp și cuprinde locuri de joacă, teren de sport multifuncțional, zonă de fitness și zonă de recreere (fig.1b nn). În viitorul apropiat este planificată dezvoltarea zonei GREENFIELD PLAZA în suprafață de 10.400 mp, care va oferi locuitorilor servicii și facilități recreative complete, incluzând un SPA, piscină acoperită și descoperită, terenuri de tenis, terenuri de sport, grădiniță, școala, restaurant, supermarket și bancă” [2].

1

fig.1a- „dezvoltarea rezidențială îngrădită Greenfield” este amplasată lîngă intersecția dintre centura rutieră a Bucureștiului (dublată de o cale ferată) și accesul rutier la Aeroportul Internațional H. Coandă București, departe de centrul capitalei;  fig.1b- delimitarea/îngrădirea dezvoltării proprietate privată (în legendă cu linie roșie) și accesele private rutiere/pietonale păzite în număr de șapte (în legendă cu puncte roșii), ce izolează dezvoltarea de pădure, dar mai ales de comunitatea locală bucureșteană (sursă: Radoslav Radu 2018). 

2

3

fig.2- strada publică ce străbate dezvoltarea rezidențială și barierele de acces rutier/pietonal în spațiul păzit/privat față în față (sursă: RB 2018). 

fig.3a – strada privată și îngrăditura/gardul (stînga imaginii) ce separă lumea aleșilor de restul populației- se remarcă peisajul mirific primăvăratic imprimat pe pînza /gardul de separație; fig.3b – cușca securității zonei , angajatul ce asigură securitatea zonei și accesul rutier păzit/restricționat prin barieră, configurații spațiale ce aduc aminte de dezvoltările coloniale de la începutul sec. XX-lea din Africa, India, sau de acum din America de Sud (sursă: RB 2018).

Cîteva observații referitoare la ce s-a realizat pînă acum:

 1. S-au realizat locuințele promise pentru cca 6.000-7.000 locuitori în cele 3 etape (un adevărat UTR care ar fi trebuit să respecte toate prescripțiile existente).
 2. Accesul rutier public la dezvoltarea în discuție (fig.1a) se face prin unul din cele mai complicate noduri rutiere, între centura rutieră a Bucureștiului (dublată în zonă de o cale ferată) și accesul rutier la Aeroportul Internațional H. Coandă (șoseaua București-Ploiești DN1/ E60), pe Aleea Teișani (stradă cu indulgență de 2 benzi). Acest fapt determină deocamdată blocarea centurii și o aglomerare masivă în orele de vîrf pentru ieșirea/întrarea în „dezvoltarea rezidențială îngrădită”. Cel de al doilea acces, prin Pădurea Băneasa nu este încă realizat (ecologiștii nu pot fi de acord, întrucît întregul ecosistem al  Pădurii va fi distrus în acest caz, sau locuitorii defavorizați din sudul Bucureștiului nu pot fi de acord ca din taxele și impozitele lor să se realizeze acest acces rutier, etc, etc).
 3. Parcul Platanilor, spațiu verde privat realizat, ce se întinde pe o suprafață de 6.000 mp., s-a realizat în incinta păzită (îmi aduce aminte de zona familiilor aparținătoare armatei sovietice înainte de anul 1957 din Timișoara). Surprinzător, vecinătatea Pădurii Băneasa este considerată pentru copii din dezvoltare ca o spaimă (protejați de răul de acolo printr-un gard) și pentru părinții lor un loc nefrecventabil (ei preferînd să meargă la iarbă verde la 50km). Copiii de aici vor avea probabil probleme de adaptabilitate în societatea reală.
 4. Din punctul meu de vedere promisiunea în „viitorul apropiat în care s-a planificat dezvoltarea zonei GREENFIELD PLAZA în suprafaţă de 10.400 mp, care va oferi locuitorilor servicii şi facilităţi recreative complete, incluzând un SPA, piscină acoperită şi descoperită, terenuri de tenis, terenuri de sport, grădiniţă, scoala, restaurant, supermarket şi bancă”  este problema principală a dezvoltării, pentru nu este clar dacă există un REGULAMENT/  PROTOCOL/ PARTENERIAT între administrația locală și dezvoltator. Școala ar fi trebuit să fie publică, să aibă  agrementul (să fie proiectată după norme specifice) Ministerului Educației pentru că învățămîntul liceal în RO este gratuit. Parcela de teren aferentă școlii ar fi trebuit să fie în proprietate publică, încă înainte de începerea lucrărilor pentru locuințe. Obsesia pentru școlile private ale celor care cred că sunt importanți în RO este dovada neîncrederii lor în sistemul de stat pe care îl reprezintă (trimiterea copiilor lor la școli din străinătate îmi aduce aminte de părinții actualului conducător al Corei de Nord). Grădinițele private au ajuns să fie predominante în urbanul românesc, fiind una din marile afaceri necontrolate sanitar/fiscal din RO.
 5. Dacă Developerul (după ce a vîndut locuințele) întră în insolvență, cine achiziționează terenul pentru accesul rutier promis, pentru școala promisă? cine construiește drumul, școala promisă? (dacă școala nu se construiește, atunci copiii vor merge în continuare la cele din centru capitalei, amplificînd aglomerația rutieră), cine finanțează lucrările necesare promise? (bugetul capitalei finanțat și de locuitorii din Ferentari sau Rahova?). Aceste REGLEMENTĂRI trebuiau stabilite clar la începutul lucrărilor (cu termene, etapizări, penalizări, etc) în parteneriatul dintre investitorul privat și investitorul public-administrația locală.
 6. Dacă Developerul (care deține total/parțial terenul liber din stînga/dreapta actualei „dezvoltării rezidențiale îngrădită”) va continua amplificarea/dublarea zonei rezidențiale pînă la 15.000 locuitori pe rețeaua rutieră existentă, fără facilitățile promise?
 7. Cum credeți că se vor dezvolta copiii „aleșilor” din zonă? (aroganți sau empatici?).
 8. Segregarea dintre cartierele foarte sărace din București și acestea foarte bogate „GATED COMMNUTIES” credeți că se va amplifica sau se va reduce?
 9. Radicalismul super-săracilor față de superbogați/super-păziți se va reduce sau se va amplifica ca în Brazilia, Argentina, etc?
 10. Fără să schimbăm acest comportament vom avea în continuare lideri ce nu înțeleg că trebuie să lucreze pentru comunitate și nu invers?

Este clar că sistemul urban complex al Bucureștiului nu poate doar să îndure fără reacție o astfel de formă urbană, care-i interzice să evolueze democratic (o condiție primară a adaptării întregului). Dinamica Bucureștiului tradițional, abandonat de autoritățile locale este imensă, necesară pentru supraviețuirea populației sale, fapt ce face ca FRACTURAREA dintre anumite zone bogate/sărace cu populațiile lor aferente să progreseze, în loc să se tempereze.

Iată cîteva semne de întrebare, ale căror răspunsuri sunt previzibile, ce mă fac să susțin că nu este favorabil pentru comunitatea locală din Polul de Creștere Timișoara să suporte „GATED COMMNUTIES”, care nu respectă cultura/identitatea noastră locală europeană veche de sute de ani. Despre cultura, TM 2021 și altele, sper în să revin în viitoarele postări.

Radoslav Radu

Timișoara 04.03.2018

REFERINȚE:

[1] https://radulblog.wordpress.com/2018/02/27/gated-communities-si-implicatiile-lor-asupra-comportamentului-uman/?fb_action_ids=1600475939989486&fb_action_types=news.publishes

[2] http://www.magazinuldecase.ro/ansambluri-rezidentiale-bucuresti/369-greenfield/

“GATED COMMUNITIES” și IMPLICAȚIILE lor asupra COMPORTAMENTULUI UMAN

GATED COMMUNITIES” și IMPLICAȚIILE lor asupra COMPORTAMENTULUI UMAN

„În forma sa modernă, o comunitate închisă (sau o comunitate îngrădită) este o formă de comunitate rezidențială sau imobile de locuințe care conțin intrări strict controlate pentru pietoni, biciclete și automobile, și adesea caracterizate printr-un perimetru închis de ziduri și garduri” [1], este definiția gated communities necesară pentru a înțelege sensul acestei postări .

Conform promisiunii din postarea anterioară („Fitanția”) voi încerca să deslușesc noile temeri, tendințe, direcții, teme expuse în cadrul  Forum-ului Economic Mondial, Davos, Elveția, 23-25 Ianuarie 2018 (în general), în poziția lui Youval Noah Harari, profesor de istorie la Hebrew University of Jerusalem în legătură cu diferența dintre democrație (care distribuie informația și puterea) vs dictatură (care concentrează informația și puterea) și nevoia de regulamente în ceea ce privește deținerea/utilizare de date (în particular). Aceste schimbări la nivelul societății globale au desigur și impact în urbanismul mondial, european, românesc, timișorean. Una din inovațiile urbanistice ale sfîrșitului secolului trecut, ce prevestea marile schimbări previzionate de dl. prof. Harari, este dorința de prezență și în Polul de Creștere Timișoara a „GATED COMMUNITIES” (acomunităților îngrădite”), cu implicațiile lor majore asupra comportamentului nostru.

Începem prezentarea noastră teoretică cu OVERVIEW-ului Forumului Davos-2018, ce enunță marile provocări ale momentului, ca să putem înțelege ce se/va petrece cu noi/la noi:

PREAMBUL

“La sfîrșitul secolului trecut, se spera că marea interdependență economică între țări,  susținută de instituții democratice liberale, va asigura pacea și stabilitatea în noul secol. După doar 18 ani, contextul global s-a schimbat dramatic: fisurile geostrategice au reapărut pe multiple fronturi cu ample consecințe politice, economice și sociale. Realpolitikul (sistemul politic bazat doar pe considerații practice, mai degrabă decît pe cele de moralitate sau ideologice- nn) nu mai este decît o amintire a Războiului Rece. Prosperitatea economică și coeziunea socială nu se mai suprapun. Bunurile comune globale (din care acum face parte și cyberspace-nn) nu se pot proteja sau vindeca singure.

Așadar temele enunțate sunt:

 1. „Din punct de vedere politic, guvernanța s-a transformat, susținînd noi strategii narative („Strategia narativă” este un nou mijloc de a înțelege “soft power-ul”. Azi analizele de soft power se concentreză pe majoritatea capacităților soft power-ului de a mânui și nu de a influența. Pentru cei ce doresc să înțeleagă puterea și comunicarea în afacerile internaționale, “Soft power-ul”, în forma sa actuală, este perceput ca o cămașă de forță, care și-a pierdut capacitatea de a explica, la fel cum a făcut odată și “hard power”. Anumiți autori susțin că doar narațiunea strategică poate a ne oferi un punct de sprijin în a înțelege complexitatea politicii internaționale de azi, în special în ceea ce privește modul în care influențează lucrurile noul mediu media. Ei cred că studiul mass-mediei și a războiului ar trebui sa  beneficieze de o mai mare atenție acordată în cadrul narațiunilor strategice [2]). Aceste narațiuni au apărut ca răspuns la diferențele naționale, regionale, globale, dar din păcate multe din ele sunt lipsite de inovație, de inspirație și de idealism, trăsături esențiale pentru marile schimbările transformaționale ce au apărut în ultima perioadă (sublinierile ne aparțin).
 2. Din punct de vedere economic, politicile sunt formulate pentru a păstra beneficiile singulare ale integrării globale, limitînd în același timp obligațiile comune. Cu toate acestea, aceste prescripții politice sunt fragmentate, părtinitoare sau neinformate atunci cînd sunt luate în considerare in contextul dezvoltării durabile, creșterii favorabile a incluziunii sau a celei de a Patra Revoluție Industrială (sublinierile ne aparțin).
 3. Din punct de vedere social, cetățenii sunt îndrumați spre o conducere receptivă, care se preocupă de problemele locale, naționale; cu toate acestea identitatea comună și scopul colectiv rămîn evazive, deși trăim într-o epocă în care rețelele sociale sunt foarte dezvoltate. În acest timp, contactul social între state și cetățenii lor continuă să se erodeze. Schimbarea acestei situațiii de pe teren, necesită o guvernare mai receptivă la problemele locale, dar aceasta nu absolvă guvernanții de responsabilitățile lor regionale și globale (sublinierile ne aparțin)”.

„Fracturile care au apărut din punct de vedere politic, economic, social nu trebuie să încurajeze intoleranța, indecizia și lipsa de acțiune. Prin urmare, cel de al 48-lea Forum Economic Mondial, reuniune anuală, își propune să redirecționeze liderii, din toate categoriile, spre a dezvolta o narațiune comună pentru a îmbunătății starea lumii. Programul, inițiativa și proiectele reuniunii se concentrează pe crearea unui viitor comun într-o lume fracturată” (sublinierile ne aparțin) [3].

Acestea au fost temele lansate spre discuție la această reuniune mondială ce dorea a schimba profund paradigma după care s-a condus lumea. Cea mai incitantă poziție a fost exprimată la Davos de Youval Noah Harari, profesor de istorie la Hebrew University of Jerusalem [4]. La prezentarea discursului acestuia (după cum am menționat deja în postarea trecută) s-a specificat că domnia sa a fost precedat de discursul Dnei Merkel și că va fi urmat de cel al dlui Macron, pentru ai oferi importanța maximă în contextul european.

Simplificînd alocuțiunea sa (spicuim ideile care ni s-au părut esențiale) putem sublinia că dl. profesor începe discursul său cu o întrebare incitantă: cum va arăta viitorul nostru?. Nefiind consumator/iubitor de SF, mi-a fost destul de greu să deslușesc provocarea. După cum am înțeles eu, momentul BIG DATA (azi există deja megacomputere care au o capacitate de stocare/utilizare de date inimaginabilă), prin care trecem noi acum, schimbă istoria ființei umane veche de peste zeci de mii de ani. În fapt este o schimbare, de aceiași amploare, precum a fost în evoluția lumii trecerea de la Cimpanzeu la Homo Sapiens, pentru că în curînd se va trece la realizarea unor entități total diferite de noi, dotate cu un corp, cu o minte și cu un suflet total nou. Cei ce DEȚIN datele lumii vor conduce totul (asta o știam și eu).  Prin datele conținute de aceste MEGACOMPUTERE dorințele, emoțiile, deciziile noastre pot fi controlate/ modificate ușor prin intervenții din exterior. Așadar există un nou tip de DICTATORI mult mai sofisticați, decît cei pe care-i știm noi din istorie și anume DICTATORII INFORMATICI. Dar dacă astăzi se poate face asta, este clar că foarte curînd  se poate interveni nu numai în viața organică, dar și în cea anorganică. Cyber-atacurile asupra datelor noastre biometrice sunt atacuri asupra creierelor noastre. Cel mai eficient se face asta cu ajutorul social mediei prin care se pot controla/monitoriza sentimentele colectice/individuale. De aici pînă la naționalism vs globalism sau la transhumanitate (credința că rasa umană poate evolua dincolo de limitele sale fizice și mentale actuale, în special prin intermediul științei și tehnologiei [5]) vs singularitate (dezbateri lansate de Harari cu alte ocazii) nu mai este decît un pas. Dar ce este nou pentru mine este că dl. profesor trece mai departe și anume la faptul că datele înscrise genetic în fiecare specie cu algoritmul său specific, pot fi deturnate (precum hackeri atacă zi de zi computerele noastre) de cei ce dețin aceste megacomputere, cu baza lor aferentă de date a ADN-ului fiecărei specii în parte. Cine deține astăzi informațiile? Cine formează această Elită? Universitarii?, Oamenii Politici?, etc? Sunt ele grupuri globale sau naționale? Ne spune chiar distinsul profesor: marile corporații, ce pot controla totul. Și dacă un stat devine o mare corporație? Sunt întrebările noastre firești. Cum trebuie să ne apărăm față de această situație terifiantă?

N. Harari propune rezolvarea cazului apelînd la exemplul apărării organismului urban, din perioada cînd haosul era resimțit în urma implantării revoluției industriale de la începutul sec XVIII- lea din Europa dezvoltată. Atunci s-a simțit nevoia apariției/respectării dure a unor regulamente de utilizare a terenurilor/parcelelor (ceea ce la noi nu se dorește a se respecta nici acum), care făcea diferența între spațiul public și cel privat, între viața privată și cea publică, spre binele și sănătatea comunității întregi. Ce propune el este un astfel de REGULAMENT (despre cum va arăta el, Harari evită să se exprime), de control/utilizare democratică a acestei BAZE de DATE imense, ce privește viața noastră privată (și asta cît mai repede cu putință). În ceea ce privește ce limbă va utiliza acest BIG DATA (în ordinea de la est la vest chineză, persană, ebraică, angloamericană) YN Harari are doar o sugerare cu privire la cine este mai avansat în a controla/monitoriza sentimentele colectice/individuale.

Discuția de pînă acum ne conduce la redefinirea spațiului public/privat urban actual și la un nou REGULAMENT de COMPORTAMENT aferent, atît al utilizatorilor cît și al celor care dețin/manipulează datele, datorat apariției “GATED COMMUNITIES”, despre care pomeneam la începutul postării. Este necesar a valorifica studiile universitare sociologice, de psihologie environmentală existente la noi.

Am făcut cunoștiință cu acest gen de urbanizare (ce provoacă fracturi majore în structura socială locală), la începutul anilor 90, cînd mi–am îndeplinit visul să vizitez piramidele din Egipt. De la aeroportul din Cairo, noaptea am ajuns la un resort luxos (pentru mine). Dimineața cînd am dorit să vizitez comunitatea locală, mi s-a sugerat că nu ar fi bine, am insistat și a trebuit să trec de santinele cu arme, de o poartă păzită din mijlocul unui gard înalt cu sîrmă ghimpată, ca să dau de viața adevărată de acolo, de sărăcia lucie a localnicilor. În resortul din Hurghada eram însă bine apărat. În principiu, m-am simțit că am fost „ales” să fac parte din elită.

„Gated communities” este astăzi simbolul noilor îmbogățiți, a noii clase avute. Conceptul este cel mai răspîndit în societățile în care segregarea socială a atins cote alarmante precum în Brazilia („condominio fechada”), în Argentina („barrios privados”), în Turcia, dezvoltat pentru noua clasa foarte bogată, avînd propria infrastructură rutieră/edilitară, propria poliție care-i apără de violențele săracilor, de „străinul” care este întotdeauna rău (care nu are voie să traverseze zona), cu transportul în comun interzis să traverseze zona, cu grădiniță, școală, liceu, parc, shoping mall, cluburi, etc. toate private. În Arabia Saudită, Rusia, China este o mare frenezie de a realiza acest tip de dezvoltări. Gated communities s-au construit la marginea marilor metropole (Istambul, Ankara, București) fapt ce a determinat în timp blocarea accesului spre dezvoltările urbane ulterioare în exteriorul acestora. În Malayezia din cele 4 categorii de astfel de aranjamente urbane una este denumită a ELITELOR.  Ele există (cu un concept mult mai rafinat) și în lumea democratică în SUA, UK, etc.

Pentru cei interesați de acest aranjament pentru elite, el nu este nou: marele Le Corbusier, cel ce considera “Arhitectura oraşelor ca prea importantă pentru a fi lăsată în seama cetăţenilor”, a lansat în 1925 conceptul „Plan Voisin” cu o structură socială segregaţionistă: în centru erau birourile elitelor, cu un POT (procentul de ocupare a terenului- suprafața construită/ suprafața parcelei/terenului) de cca 5%, în exteriorul acestui centru erau apartamentele de lux în clădiri cu 6 nivele (ale elitelor), cu un POT de 15%  și în exteriorul acestor două zone, blocuri pentru muncitori avînd curţi interioare şi un POT de 52%. Pentru cei care nu reprezentau elita Unitatea de Locuit denumită de el “celula de locuit” era identică.

Să revenim la Polul de Creștere Timișoara. Dezvoltarea străzilor private/semiprivate a fost blocată în Timișoara după 1997, utilizînd legislația existentă a drumurilor. Actuala Direcție de Urbanism din administația locală timișoreană a menținut acest principiu al facilităților publice în dezvoltarea urbană (rețea edilitară, rutieră, creșe, școli, parcuri, etc) pînă azi. După 2000 au apărut primele dezvoltări rezidențiale în localitățile periurbane timișorene, care nu au operat/trecut drumurile lor în domeniul public. Evident că toate dezvoltările rezidențiale (cu drumuri private) nu aveau nici una din celelalte facilitățile private pomenite anterior, aparținînd gated communities –creșă, școală, parc, dispensar, etc., pentru că se bazau pe cele existente sau pe o finanțare a acestora din bugetul local (respectiv pe terenuri proprietate publică, inexistente de cele mai multe ori).  Acest fenomen, în timp a blocat posibilitatea autorităților locale să dezvolte rețeaua edilitară/rutieră pentru alte dezvoltări ce se doreau face în exteriorul primelor dezvoltări rezidențiale pomenite. Dar a apărut încă un lucru straniu: spațiul verde compact de 5% din dezvoltare (obligatoriu conform unui HC al Județului Timiș) a fost prevăzut a se dezvolta dispersat pe parcele private (cca 500mp) similare celor de locuit. Cum faptul că în tot Estul Europei sistemul sanitar a devenit cvasiprivat, sistemul de învățămînt (deși este gratuit în lege) este tot mai mult privat,  poșta este tot mai privată, rețelele electrice sunt private, pe străzi circulă mașini ale polițiilor private (deși poliția comunitară este plătită din bani publici), etc, etc., ne face să credem că previziunile lui Y. N. Harari de un viitor comun într-o lume fracturată, dominată de cei ce dețin/manipulează datele nostre, sunt mult mai aproape decît bănuim.

Atacul Gated Communities abia acum a început,  utilizînd modelul deja existent din București, Istambul, etc: la început timid cu PUZ-uri în care deși străzile, terenul pentru parc sunt publice dar terenul de școală este privat. Urmează acum în Polul de Creștere Timișoara dezvoltări rezidențiale în care anumite drumuri, parcuri, creșe, școli sunt private. Mai ales lipsa grădinițelor/școlilor din aceste dezvoltări rezidențiale aglomerează în orele de vîrf zonele centrale din Timișoara (unde sunt aglomerate vechile liceee).  Doar apoi se pot realiza astfel de comunități cu toate facilitățile aferente private. Acceptarea acestor Gated Communities de tip hibrid fără un REGULAMENT CLAR care să susțină o dezvoltare democratică a Polului de Creștere Timișoara este un pas spre controlul/modificarea comportamentului nostru, un pas mare spre segregarea socială a societății noastre, ce distruge contactul social caracteristic Banatului și naște numai intoleranță. Se acutizează astfel radicalizarea extremiștilor și cum era enunțat în preambului forumului Davos 2018 vor apărea FRACTURI care “din punct de vedere politic, economic, social nu trebuie să încurajeze intoleranța, indecizia și lipsa de acțiune” [2] (greu de crezut).

Ce conține această postare nu este un scenariu de film sau de teatru. Totul este pregătit pentru noua ELITĂ locală/românească/europeană/mondială. Suportul propagandistic în acest sens al social media este uluitor: filme, TV, literatură, reviste, modă, mașini, hituri muzicale, retail, etc.

Radoslav Radu

27.02.2018 Timișoara

REFERINȚE:

[1]- https://en.wikipedia.org/wiki/Gated_community

[2] Laura Roselle, Alister Miskimmon, Ben O’Loughlin http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1750635213516696

[3]- OVERVIEW -Forum Economic Mondial, Davos, Elveția, 23-25 Ianuarie 2018 http://www3.weforum.org/docs/WEF_AM18_Overview.pdf

[4] https://www.youtube.com/watch?v=hL9uk4hKyg4

[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Transhumanism

 

 

 

 

FITANȚIA – TIMIȘOARA CULTURALĂ 1985-1987 noiembrie 13

FITANȚIA – TIMIȘOARA CULTURALĂ 1985-1987.11.13

“Fraților! Vremea vorbelor a trecut; acum are să sune în sfîrșit ceasul faptelor. Trebuie să aveți curaj; momentul cel mare se apropie. Pînă să nu crape de ziuă, poate că vom fi chemați să facem cea mai mare jerfă pe care are dreptul patria s-o ceară de la un om. Să fim gata la tot! Să nu ne dăm înapoi de la nimic pentru a ne împlini datoria de patrioți!” [1].

ÎNCEPUTUL ÎNCEPUTULUI.

Așa începea o secțiune din colajul prezentat de Studioul de Caragialeologie al UPT, sub titlu „FITANȚIA” între 1985 și 1987.11.13. Secțiunea făcea parte din dramatizarea textului „Jerfe Patriotice” [1] a lui ILCaragiale, publicat în periodicele vremii. Așa gîndeau atunci (pe scenă sau nu numai) unii dintre actanții/revoluționarii studioului la ultima „întrunirea secțiunilor conspirației”.

1

fig. 1- „Mai erau cîteva ceasuri pînă dimineața de 11 fevruarie, cînd trebuia să se dea lovitura” [1], imagini din spectacolul „Fitanția”.

La „întrunirea secțiunilor conspirației” participau, pe lîngă cîțiva tineri entuziaști „vreo trei negustori” [1] și bineînțeles un Prezident.  “Îndată ce cuvîntarea fu isprăvită, unul din negustori (nenea Niță) se sculă în picioare, scoțînd din buzunar un pungoci unsuros, … și zise: Dacă a venit vremea de jerfă, apoi cît m-ajunge partea, nu mă dau în lături!/ ceilalți: Ura! bravo patriot! să trăiască nenea Niță!”.  Nenea Nita: „Bine, eu dau partea mea… Care, ce dă?”. Prezidentul:  „Neică  Niță, aici e pe frăție, dă fiecare ce poate și cum poate. Dumnealor, că sunt mai tineri și, vorba aia, ce-am avut și ce-am pierdut! dumnealor o să-și puie, doamne ferește! viața în primejdie; că asta nu-i glumă ce facem noi! ia gîndește-te dumneata: șapte puteri garante! nenea Niță, și Convenția de la Paris! Care va să zică, noi ne punem contra lui Napoleon III, neică Niță… te joci! D-aia spui că dumnealor, ca tineri, pot să meargă pînă la moarte…”.  Nenea Niță: „Să ferească Dumnezeu! ar fi păcat…”. Prezidentul: „Da, dar vorba e: să poate? Însă dumneata, care ești altfel de om, om cu dare de mînă, negustor, de, dumneata nu face pentru ca să te bagi unde se bagă dumnealor. D-aia a și împărțit Dumnezeul pe pămînt: unul, adică cu alergătura, și altul, vine vorba, cu capitalul; și pe urmă, toți la căștig, fiecare pe cît a pus, împart drept pentru interesele patriei, fiindcă toți sunt patrioți!… nu-i așa?”. Nenea Niță: „ Așa da, acum te pricep”. Prezidentul: „Ei vezi?… dă-ți partea”. Nenea Niță:  „Ei! acu, cine-mi iscălește fitanția?”. Din mulțime: „Care fitanție?”. Nenea Niță: „Pentru sumă.” Prezidentul: „Cum nene Niță? Cum poate să spui dumneata așa vorbă? să ceri hîrtie la revoluție?”.  Nenea Niță: „Fără fitanție, nu pot să dau, fiindcă nu am temei la catastif”. Cel mai tinichea dintre carbonari: „Stai, nene Niță!… Fraților, are dreptate nenea Niță: dacă varsă negustorul parale, trebuie să aibă adeverință la mînă. Uite ce m-am gîndit eu: să dăm toți iscălitura noastră cu girul prezidentului.”  Apoi același carbonar, citi în gura mare: “Subiscăliții patrioți, la un moment greu al nostru, pentru interesele patriei, am luat de la nenea Niță suma de 70 sfanți pe care i-o vom înapoia îndată ce vom izbuti să facem toate bune, ca să nu mai fie tiranie“ [1].

Nu știu dacă cei care au organizat viața noastră în România zilelor noastre, după 1990, au vizionat spectacolul, sau dacă l-au citit atent pe Caragiale, sau dacă s-au gîndit doar pragmatic (din punctul lor de vedere) la ei și nu la noi, dar: „Astăzi vechiul patriot are un otel nobiliar în București, un echipaj blazonat și cîteva milioane; dînsul păstrează încă cu scumpătate bătrîna chitanță, pe care o arată la toată lumea ca un pergament de nobleță, pentru a proba cîte sacrificii a știut el să facă odinioară, în veremuri grele, pentru patrie…. Totdeuna entuziast și generos ca  și în ajunul lui 11 februarie, nenea Niță, cu calitățile lui de inimă, trebuia să prospere și merită să fie stimat” [1].

Spectacolul nostru, îmbibat de alte texte uluitoare ale lui ILC, sfîrșeste cu dramatizarea unui editorial (nesemnat) al marelui Caragiale din Gazeta poporului, an I, 1895, nr 229, 11/23 noiembrie, intitulat „În goană” care prefigura se va petrece după 1990 pe termen lung, de cîteva zeci de ani:  „Înainte! grăbiți mai tare! Am pierdut prea multă vreme! Caravana e departe… grăbiți pasul… și mai iute!.  Așa strigă conducătorul seminției rămase-n urma neamurilor ce străbat deșertul cu gîndul la o țară  a făgăduinței. Așa strigă seminția întreagă întîrziată de tîlharii pustiului și rămasă înapoi de neamurile ajunse acu atît de departe!. Cu o supremă încordare a energiei, întîrziații îndoiesc pasul și cadența mersului: în precipitarea pașilor mai poatre fi scăparea. Mersul acuma e în goană mare: unii sunt striviți, unii renunță a mai merge, alții istoviți de oboseală cad în fruntea rîndurilor și alții le ocupă locurile fruntașe; bătrînii trebuiesc luați în spinare și copiii biciuiți pînă la șînge ca să nu gîndească măcar la repaos. În sfîrșit, de departe se arată în zarea binecuvîntată, sclipînd corturile caravanei care a tăbărît la umbră verde. Mai iute, strigă cu mîinile intinse, întîrziații. Încă un avînt! Nu cumva odihnita caravană să-și ridice corturile ca să plece mai departe, și noi să găsim iarăși deșertul acolo unde zărim acuma strălucita tabără a fraților noștri!” [2].  

3

fig.2- Studioul de Caragialeologie, la Festivalul Artei Studențești, Galați, 1987.04, format din Ionel Nistor, Stefan Dună, Dan Bucătura, Ladislau Kardos, Ioan Doboși, Mariana Besea, Ioan Gardoș, Mircea Rîmneanțu , Ioan Szabo, Angela Dijmărescu, Iosana Iovuța, Gavril Murg.

Multe din discursurile patriotarde de azi seamănă cu textul lui Caragiale de atunci, dramatizat de noi: „Iată icoana adevărată a progresului nostru național. Iată icoana activității intelectuale, morale și materiale a acestui popor. Smuls din caravana europeană de către îngrozitoare împrejurări, mersul lui a fost întîrziat cu patru veacuri. Cînd și-a putut urma drumul, unde era caravana? cu patru sute de ani mai departe; patru veacuri pierdute, cari trebuiesc cîștigate într-unul singur. Și de aci, ținte goană. De aci, rezultă această vertiginoasă cursă, această neînchipuită schimbare de fizionomie socială cu o rapiditate amețitoare, care obosește pe mulți, care strivește pe mai mulți, care lasă înapoi pe atîția, ce renunță a mai merge. Bărbații înainte de vreme bătrîni, tineri răscopți în floarea vîrstei și copiii biciuiți și storși fără milă, nu cumva să împiedice mersul a cărui țintă este o chestiune de viață pentru seminția întreagă, pentru copii din copii. Atît mai rău pentru acela ce nu poate ține pasul! Vai de acela ce-și pierde rîndul! Ai ostenit? Dă-te-ntr-o parte să trecem. Nu mai poți? Cazi? Noi trebuie să trecem peste tine. Colo se odihnește caravana; pînă acolo nu poate fi odihnă pentru noi! Ori o ajungem, ori pierdem! Și trebuie s-o ajungem! Astfel, nenorocirea aceluia ce nu știe și nu poate urma mersul tutulor”. [2]  Fiindcă nu-i așa „Acel ce pe două trei formule ale zilei lui, crede că se poate rezema un an, rămîne înapoi cu zece; acela care crede că poate hrăni spiritul public astăzi cu cestiuni ce erau la modă acu șapte ani, a rămas înapoi cu un veac. Progresul e fără îndoială datorit energiei, puterii de viață  poporului întreg” [2] (sublinierile ne aparțin).  

Pentru ca să nu credeți că am dat reprezentările fără spectatori, facem publice unele poze cu unii dintre admiratorii și detractorii acțiunilor noastre:

4

fig.3 – Marin Sorescu, Radu Beligan, Victor Rebenciuc, Ion Cristoiu, etc, Timișoara 1987.11.13

6b

fig.4- Victor Rebenciuc & Studioul de Caragialeologie,  Timișoara, 1987.11.13.

Ultima reprezentare a acestei montări a avut loc într-o seară în Clubul Facultății de Construcții UPT (fig.3,4), în 13.11.1987, ca deschidere la acțiunile desfășurate în cadrul Festivalului Dramaturgiei Românești Contemporane din Timișoara. După numai două serii, în 15 noiembriee 1987, în sala Teatrului Național din Timișoara, fiind prezent la parterul sălii mai sus amintite la un spectacol din Festival, am auzit la un moment dat un vuiet la nivelul lojelor care m-a înspăimîntat. Se zvonise că la Brașov au avut loc manifestații violente.

ÎNCEPUTUL SFÎRȘITULUI.

Am postat aceste amintiri ale Timișoarei mele Culturale din anii 1980-1990, pentru a putea rumega în liniște discursul lui Youval Noah Harari, profesor de istorie la Hebrew University of Jerusalem (acest fascinant „playboy al ideilor” din secolul XXI-lea) despre schimbările imediate ale omenirii. Profețiile lui au fost prezentate la începutul acestui an la Davos [3]. Discursul lui Y.N.Harari a fost ținut între cel al Dnei Merkel și cel al  Dlui Macron (pentru a marca importanța acordată ideilor sale de cei doi granzi europeni). Cînd se vor petrece profețiile acestuia, încă nu știu, dar ce se întîmplă azi cu fracturile politice, economice, sociale din societatea mondială, nu poate lăsa domeniul meu de studiu fără urme. De acestea, despre schimbările majore din urbanism și amenajarea teritoriului, sper să mă pot ocupa în viitor în postările mele.

Radoslav Radu

21.02.2018 Timișoara

REFERINȚE:

[1] I.L.CARAGIALE – OPERE, JERFE PATRIOTICE, OPERE vol II, pg. 354-357, ed. de Stat pentru Literatură și Artă,  1960

[2]  I.L.CARAGIALE- RESTITUIRI de Marin Bucur –  ÎN GOANĂ,  pg 210 (Gazeta poporului, an I, 1895, nr 229, 11/23 noiembrie, p.1. Editorial nesemnat), ed Dacia Cluj-Napoca, 1986

[3] https://www.youtube.com/watch?v=hL9uk4hKyg4

 

ANALFABETISM FUNCȚIONAL, MANIPULARE sau MULT mai MULT!

ANALFABETISM FUNCȚIONAL, MANIPULARE sau MULT mai MULT!

Azi, luni 19.02.2018, am avut o discuție mai amplă cu un grup de tineri arhitecți. Subiectul ridicat de mine a fost despre RESPONSABILITATEA celor care întocmesc documente de urbanism și amenajarea teritoriului. Am încercat să le explic ce EFECTE, în timp, au anumite decizii luate în aceste documente, care se transformă în acte normative locale prin aprobarea lor de către Consiliul Local aferent UAT-ului respectiv. Exemplul pus de mine în discuție a fost propunerea din PUG –din 2013 ce prevedea introducerea METROLUI în Timișoara. Azi o parte din consultanții proiectului se dezic de acest document (PUG- ul varianta 3 din 2013 aprobat), arhitectul șef ce l-a promovat ca pe o mare victorie, spune acum că aplicarea lui va fi o mare piedică pentru dezvoltarea orașului, etc. etc. Le-am explicat colegilor mai tineri că prin aprobarea „ETAPEI a 3-a elaborare PUG – Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare” [1] de către CLTimișoara, s-a considerat de către autoritatea locală că propunerile se pot aplica imediat, chiar fără avize și fără planșa cu proprietatea terenurilor, și ca atare s-a lucrat o lungă perioadă după acest document. PUG-ul aprobat în acea fază conținea și realizarea unui Metrou (fără un aviz favorabil din partea Societății Naționale Căi Ferate România-SNCFR) și prin urmare de aici a decurs și aprobarea ulterioară a unui amplu PUZ cu sute de apartamente și mii de mp birouri- „Locuințe colective, servicii și comerț, str. E Baader, Timișoara”, pe un teren ce conținea și traseul căii ferate, ce urma a fi poziționată în subteran, dar și transformarea străzii Demetriade într-un bulevard cu lățime de 53m în locui ei. Extrasul din Planșa cu Planul de Reglementări a respectivului PUZ (prezentat în postarea [2]), este în conformitate cu PUG- ul aprobat în 2013. Înlocuirea căii ferate cu un bulevard și introducerea ei în subteran ca metrou, a consumat multe din postări mele critice ([3], [4], [5]). Acum, soluția de dublare a căii ferate și supratraversare ei rutieră în dreptul străzii Baader (SF avizat de Comisia Europeană pe secțiunea Caransebeș-Timișoara ce face parte din coridoarul feroviar Orient/East-Mediterean și coridorul feroviar Rhine-Danube) este pusă în pericol. Descărcarea rutieră a noului ansamblu de apartamente din dezvoltarea imobiliară mai sus amintită prin păstrarea/dublarea căii ferate este îngreunată. Situația se schimbă în cazul PUZ-ul de la fosta fabrică FRUCTUS, care a fost respins în ultima clipă de către CTATU CJ Timiș, pentru că era conceput pe baza realizării aceluiași bulevard cu 4 benzi în locul căii ferate ce urma să se introducă în subteran, soluție care nu are nici azi avizul SNCFR -ului. În lipsa acestui aviz, realizarea bulevardului este nerealistă și cele cîteva zeci de mii de mp de birouri/apartamente ale dezvoltării mai sus amintite nu au un acces rutier convenabil. Și iată cum (prin perpetuarea unor soluții neavizate) soluția bulevardului cu 4 benzi rutiere, ce era prevăzut a lua locul căii ferate, este pusă din nou pe tapet,  prin alocarea de fonduri din buget local pentru studii de fezabilitate. Tehnic nu se poate, cel puțin în dreptul fostei fabrici Fructus pentru că la 20m de o cale ferată nu este voie să se construică nimic, prin lege (europeană). Ce contează că se pune în pericol planul major al rețelei feroviare europene cu această revenire.  « Noi » facem bulevardul în detrimentul culoarului european. Sau poate se aplică și aici metoda Dumbrăvița (blocarea ieșirii rutiere din TM spre autostradă).

Am început această postare cu acest lung preambul pentru că ajuns acasă am citit pe Facebook două postări cu titluri diferite: prima « 1,3 miliarde de euro pentru CORIDORUL FEROVIAR din VESTUL ROMANIEI. Care ocoleste TIMISOARA!… » și a doua « Coridoarele europene de transport n-au voie să treacă prin Timișoara!… » (sublinierile ne aparțin), ce conțineau același articol [6]. Am deschis urgent articolul publicat de Timișoara expres și curios am descărcat figurile atașate.

Capture 21

fig.1- coridorul feroviar Orient/East-Mediterean -marfă  (sursă: [6])

Capture 22

fig.2-coridorul feroviar Orient/East-Mediterean –pasageri (sursă: [6])

Capture 23

fig. 3- coridorul feroviar Rhine-Danube -marfă (sursă: [6])

Capture24

fig. 4- coridorul feroviar Rhine-Danube -pasageri (sursă: [6])

Și SURPRIZĂ:  Nici vorbă de: coridorul feroviar din vestul României care ocolește TIMISOARA!… sau de faptul potrivit căruia: coridoarele europene de transport n-au voie să treacă prin Timișoara!… (sublinierile ne aparțin).  În toate planșele traseul feroviar, pe coridorul Rhin-Danube sau/și pe coridorul Orient/East-Mediterean, trece prin Timișoara. Fie pentru transportul de marfă (fig.1,3), fie pentru cel de pasageri (fig.2,4), nodul feroviar Timișoara este major! Sau poate autorul/autoarea nu știe că traseul feroviar Craiova-Arad trece prin Timișoara. Am spus atunci că este un caz de tipic de ANALFATISM FUNCȚIONAL, des întîlnit în ultima vreme, pentru că nu toți pot să citească/înțeleagă o planșă/figură.

Dar am citit apoi și textul articolului și din nou SURPRIZĂ: “Conexiunea feroviara Curtici-Constanţa, parte a coridoarelor Orient-Est-Med şi Rin-Dunare din reţeaua trans-europeana de transport (TEN-T), străbate Romania de la vest la est. Mai multe secţiuni ale acesteia au fost sau sunt in curs de a fi finanţate prin intermediul altor instrumente europene, cum ar fi Mecanismul de Interconectare a Europei (MIE) sau Banca Europeana de Investiţii (BEI)) (sublinerea ne aparține)» scrie autorul/autoarea. Deci autorul/autoarea știa că mai multe secțiuni ale acestor două coridoare europene (ce trec prin Timișoara) sunt în curs de finanțare prin intermediul altor instrumente europene.

Am spus atunci că este un caz de tipic de MANIPULARE, des întîlnit în ultima vreme. Sau poate un caz tipic de ANALFATISM FUNCȚIONAL și de MANIPULARE.

Cui folosesc aceste știri?

Scopul să fie doar ÎNTIPĂRIREA în SUFLETUL/MINTEA noastră, a BĂNĂȚENILOR NEÎNCREDEREA în UNIUNEA EUROPEANĂ?

Sau este MULT mai MULT.

Radoslav Radu

19.02.2018 Timișoara

REFERINTE:

[1] http://www.primariatm.ro/hcl.php?unid=3CE85672CDAAD780C2257BB20043AE6D

HCL 428/30.07.2013 privind aprobarea „ETAPEI a 3-a elaborare PUG – Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare

[2] https://radulblog.wordpress.com/2018/01/22/mai-sunt-doar-trei-ani-legatura-cu-aeroportul-ii/

[3] https://radulblog.wordpress.com/2017/07/16/transformarea-caii-ferate-din-timisoara-dintr-o-bariara-intr-o-oportunitate-prin-rezolvarea-problemei-navertismul-si-a-unificarii-pietonale-a-nordului-cu-sudul-urban-partea-iii-concluzia-finala/

[4] https://radulblog.wordpress.com/2017/06/28/contextul-geostrategic-al-culoarelor-europene-si-calea-ferata-in-sistemul-urban-timisoara-sut-partea-ii/

[5] https://radulblog.wordpress.com/2017/06/24/lectia-tuneluluimetroului-din-leipzig/

[6] http://www.timisoaraexpress.ro/stiri-locale-timisoara/13-miliarde-de-euro-pentru-coridorul-feroviar-din-vestul-romaniei-care-ocoleste-timisoara_19896#!prettyPhoto

 

 

 

 

 

MESERIILE MURDARE LASĂ URME – TIMIȘOARA CULTURALĂ 1983-5

MESERIILE MURDARE LASĂ URME – TIMIȘOARA CULTURALĂ 1983-5

Se spune că pe biroul lui I.L.Caragiale, era o pată mare de cerneală. Iritat că toată lumea îl întreba cum s-a petrecut dezastrul, el a pus un anunț lămuritor pe birou: “MESERIILE MURDARE LASĂ URME”.

Spectacolul Studiului de Caragialeologie “Fîntîna II” (fig.1) începea deseori prin descrifrarea de către unii spectatori a unui mesaj incitant.  Pe scaunele din primul rînd (dar nu numai), unde deobicei se așezau personalitățile vremii, era trasă o bandă de hîrtie, din acelea care se pun azi la WC-urile din hoteluri, pe care scria – “MESERIILE MURDARE LASĂ URME”. Oameni se codeau: să o arunce, să se așeze pe ea sau să o țină ca pe o amintire. Cîteodată locurile acelea rămîneau chiar libere (oamenii s-au schimbat, obiceiurile au rămas).

De ce am ales  titlul “Fîntîna II” pentru cel de al doilea spectacol al Studioului de Caragialeologie?

Pentru că se spune că Brîncuși a primit o comandă pentru o statuie ce să-l reprezinte pe I.L. Caragiale din partea unui oraș din România. Ghiciți cu ce propunere a venit Brîncuși?

Cu o fîntînă cu apă veșnic curgătoare din care să se adape oamenii însetați. Tot așa sper că bănuiți care a fost decizia Consiliului Local din orașul cu pricina (poate fi oricare din România, dar nu Timișoara, chiar dacă vizionarii au știut de atunci că va fi desemnată Capitala Culturală Europeană în 2021) care a ratat să între în elita mondială a celor ce adăpostesc o lucrare a lui Brîncuși. L-au refuzat, fără nici o undă de îndoială, pentru că ei doreau doar un bust.

Imaginile prezentate în această postare sunt însoțite de texte/părți din colajul/spectacol “FÎNTÎNA IIjucat în perioada 1983-1985.

Capture1

fig.1 –afișul spectacolului (autor: Barra Zoltan-1983)

“Ilustre fruntaș, eu nu umblu niciodată cu plosca minciunilor; mi s-a părut degrădător să scrie un cetățean independent anonime. Totuși, azi, trebuie să recurg la asta, ceea ce în principiu detestez; dar țin, ca romîn, la dv., Gloria partidului și a țării. Vă atrag deci atenția asupra unui individ periculos care vă-nconjoară; acesta este d. Mandache, ce-i mai zice și Capsomanul, și, în interesul partidului nostru, vă sfătuiesc a nu-i mai acorda încredere nelimitată de care se bucură astăzi, jucînd pe devotatul fidel; căci vă garantez că este spionul partidului contrar, plătit din fonduri secrete (rușine!) o pot proba oricînd cu documente zdrobitoare. Pînă atunci, trăiască partidul nostru! (iscălit) un fanatic partizan al dvs., alegător….” [1].

Pentru că nu e bine să lungim vorba, îl lăsăm pe marele Șerban (Foarță) să-și exprime, în modul său inegalabil, punctul de vedere referitor la acest spectacol, publicat în 1984 [2]:

„Caragialeologie“          

       Tot astfel cum Claudel avu, odată, la Notre-Dame, definitivul sentiment “de l, eternelle enfance de Dieu”, pot spune că – mutatis mutandis -, mai deunăzi (1) , l-am încercat eu însumi pe acela al veșniciei teneritudini a teatrului caragialesc. Nu, evident, că n-aș fi intuit-o, – pot pentru ca să zic dintotdeauna: numai că intuiția mea (a noastră), de la D-ale carnavalului (2) încoace, nu mai fusese, din păcate, confirmată. (O recentă Noapte furtunoasă (3) rulînd ou ralanti și fără chef, reușea, vai, recordul absolut al unui Neanea Iancu plicticos!) – Ne consolează (și răzbună), iată, de toate astea, Radu Radoslav.

       Cu o economie de mijloace frizînd materialmente pauperismul, (întreaga recuzită are loc în două modice valize, – dintre care una cu, numai, pălării) iar, în alt plan, elipsa și litota, –  teatrul acestui tînăr arhitect constă în „mai-nimicul” ce sunt mișcarea, ritmul și „inefabila” relație (gestaltistă) dintre  elementele, diverse, din care se constituie întregul. – Dispunerea actorilor în scenă (și „scenă”, și “actorii”, aici, fiind un, numai, fel de-a zice) evocă, dacă vreți, concatenanția inelelor unei reptile, ale cutărui, fabulos, dragon – ce întră, iese, reapare și, unduind, se dezmembrează, recompunîndu-se într-alt fel, mușcîndu-și – la răstimpuri – coada, dezlănțuindu-se spasmodic, – înlănțuindu-ne irevocabil; toate acestea, într-un tempo stretto, – de volatil dragon alchemic! Un soi de – ca să fiu mai clar – joc al copiilor “de-a trenul”; un dans, prin încăperi, de speța congăi, – actanții, pentru Radu Radoslav, fiind, să zicem, piesele mobile (și permutabile la infinit) al unui puzzle „infernal” – Și rareaori am resimțit mai neted impactul contagios (și epidermic) al teatrului (după Artaud, – o „pestă”!), irezistibilă tentație de a juca, dînd replica, eu însumi, – de a-mi ieși din propria piele, din rolu-mi, culpabilizant, de „privitor ca la teatru (4)”.

        Pe lîngă asta, arhitectul nostru (în înțeles, desigur, nu doar propriu) e unul dintre exegeții, rari, in actu – nu, adică, unul pe hîrtie – ai fenomenului caragialesc (ce e mai mult decît dramaturgia lui I.L. Caragiale, propriu-zisă, fiind opera-i omnia; ba chiar haloul anecdotic ce, paraliterar, îl înconjoară); și e, în acest caz, o performanță că, nefăcînd dintr-însul un academic autor de cabinet, el reușeste, dimpotrivă, să-i mențină, amplificîndu-i-o, întrega sevă, toată freschezza populară, tot farmecul de carnaval și fiestă, de teatru – într-un fel – forain și de commedia a soggetto, – de unde, de altminteri, și impulsul unei participări nemijlocite, al „îmbarcării” într-un astfel de spectacol…

      … La care și-au mai dat concursul: Nistor Ionel, Lițiu Ionel, Doboși Radu, Buracu Mihaela, Stănilă Lavinia, Micșa Marius, Nedelcu Aristotel, Dără Iordăchescu, Murine Ion, Tomuță Felicia. – Ei sunt studenți la secția Instalații a facultății de Construcții. Ei n-au să mai reurce, pesemne, niciodată pe scîndurile fascinatei scene. Ei realizează, astfel, – pe de-a-ntregul – cutare, camusiană, „temă”: a actoriei ca creație sans lendemain, ca – la rigoare – happening

          P.S.  Cum Radu Radoslav i se dedică, de niște ani încoace, – în exclusivitate – lui I.L. Caragiale, exemplul său mă face să sper, încă, la un posibil TEATRU ION LUCA CARAGIALE, jucîndu-l, însă numai pe acesta…

Căci, orișicîtuși, merită un Bayreuth!  

(1)    În ziua de 6 III a.c., la spectacolul intitulat Fîntîna II (al Studioului de „caragialeologie” – de sub conducerea lui Radu Radoslav)

(2)    În, evident, montarea lui Lucian Pintilie.

(3)    Văzută la T.V., în primele zile ale anului în curs.

(4)    „Teatru”, aici, e, totuși, trisilabic. – Aviz maeștrilor recitatori! „

(n.n.: trupa noastră completă, a fost compusă din Tickă Nistor, Mihaela Buracu, Nelu Litiu, Ion Dîră- Drîmba Iordachescu, Florea-Murinei Grosu, Aristotel-Ristel Nedelcu, Radu Dobosi, Felicia Tomuța, Lavinia Stanilă, Marius Micșa, Peter Bakonyi).

Ce ne-a rămas din acea perioadă a anilor 80, din secolului trecut?

O prietenie fabuloasă cu Șerban Foarță, o admirație imensă pentru actanții/colegii mei din spectacol, cîteva poze cu mari personalități ale culturii românești teatrale de atunci și cîteva poze cu colegii mei din trupă (din care vă prezentăm o selecție, însoțită cu texte din reprezentarea/colajul Fîntîna II):

Capture 22

fig.2a- Teatrul Național Craiova, Sala Studio, Zilele Caragiale-1983; fig. 2b.- Costinești, Festivalul Tînărului Actor- 1983.

„Ce mai nou?/ Prost, monșer… Este o criză, mă-nțelegi, care poți pentru ca să zici că nu se poate mai oribilă… E ceva care poți pentru ca…/ Lasă, Nae, că se mai și exagerează…/ Ce se exagerează, nene? Este o criză, care, ascultă-mă pe mine, că dvs. nu știți, care, mă-nțelegi, statul cum a devenit acuma, eu după cum văz ce se petrece, că nu sunt prost, înțeleg și eu atîta lucru, fiindcă nu mai merge cu sistema asta, care, cînd te gîndești, te-apucă groaza, monșer, groaza!… /…/ pentru că să ajungem să vedem țara mea, care este peste putință ca să prevază cineva o situație foarte tristă, fiindcă le-am spus și dumnealor…/ Care dumnealor?/ Dumnealor cu cari am fost; zic: pot pentru ca să spui că nu se poate ceva mai trist, ca să vie un moment orișcît ai zice, cînd vezi că bate falimentul la ușe și nu mai e nici un patriotism…” [3].

Capture 23

fig.3a – Craiova, Valentin Silvestru, Tudor Gheorghe & trupa-1983; fig. 3b- Costinești- Iosif Sava & trupa 1983.

„Frate, e adevărat că or să scază lefurile?/ Nu se știe nimic pozitiv pînă acuma. Tocmai de asta vorbeam ieri cu Alexandru…/ …/ Cu Alexandru… cu Marghiloman. El e de părere să nu se-ntindă prea mult coarda economiilor; el crede că trebuie studiate mijloacele de a crea izvoare de producție. Du rest, ….” [4].

Capture 24

fig. 4a – Costinești, Alexandru Tocilescu & trupa-1983; fig. 4b- Costinești, Mircea Diaconu, Mircea Albulescu & trupa-1983.

„Aia-i aia, care știi dumneata de cîte ori am spus eu, că o se-nfunde odată cu cheltuielile nebunești, care pot pentru ca să zic că nici o țară nu s-a mai întîmplat, pentru ca să vie și să zică la un moment dat: nu mai am dreptul ca să mă împrumut fără voia dumitale! care atunci înseamnă că nu mai ești independentă la tine acasă, după ce ți-ai vărsat sîngele ca să ajungem pentru ca să aibă fortificații și să poți zice la un moment dat: pînă aci nu permit!/ În sfîrșit, guvernul o să…/…/ las,  că și guvernul… Dumnezeul îl știe și pe el, care toate gazetele urlă în fiecare zi despre criza ministerială, pentru că nu se-npacă, și numa intrigi și la conservatori și la liberali, în loc să facă un guvern de coaliție, cu toți bărbații de stat, care să le zică regele, mă-nțelegi, serios: vă ordon să limpeziți situațiunea, fiincă așa nu se mai poate pentru ca să meargă, ca dumneata să tragi încolo și dumneata încoace, fiincă, niciodată nu s-a întîmplat în alte țări, nici pe vremea fanarioților, putem ca să zicem, nici înainte de independență, în detrimentul prestigiului, care trebuie toți să lupte, dacă e vorba să aibă pretenții de oameni politici… Dumneata nu vezi, cu chestia economiilor…./…/Economii? Hm! Zice că face economii… Mofturi! și cu bugetul încărcat cu treizeci și șase de milioane, care mă prinz cu dumneata pe ce poftești că nu poate fi o realitate…/ Daca e vorba de economii-…- pentru ce nu desfințăm armata, care?…/ Ce vorbești, domnule? se poate să spui astfel de absurdități?…tocmai acum să desființăm armata? De ce nu?/Dumneata nu vezi cum stăm cum se încurcă lucrurile în politică, care nu poți pentru ca să știi de azi pe măine cum poate pentru ca să devie o complicațiune… Dumneata nu vezi ce se petrece în China cu boxerii, și toată Europa nu poate pentru ca să înțeleagă; …”[5]

Capture 25

fig. 5a- imagini din spectacol, Nistor Tickă-1983; fig. 5b –Tomuță Felicia, Florea Murinei Grosu, Nistor Tickă -1983.

„Mon cher, trebuie să  isprăvim odată cu sistema asta nenorocită: care cum vine din școală cu un petec de hîrtie, nici nu știe să se șteargă bine la nas, și pretinde a-nvăța bărbierirea pe capul statului, cu leafă și diurnă din buget! Să meargă tînărul să muncească; să se lupte cu lumea! Pînă cînd, orce tînăr, cum iese de la țîța mamei, să treacă la țîța școalei, și pe urmă, de la țîța școalei, la țîța bugetului? D-ta înțelegi că nu mai merge cu vechea sistemă: romînul să se nască bursier, să trăiască funcționar și să moară pensionar… E vremea să isprăvim odată…” [6].

Nu știu dacă Timișoara merita un Bayreuth, dar un teatru I.L.Caragiale sigur că da.

Mă întreb acum, după atîția ani, ce s-a schimbat și mai ales cîte/care MESERII LASĂ URME MURDARE?

REFERINȚE:

[1]  I.L. Caragiale – Antologie, ed. de Stat pentru Literatură și artă, 1960 (pg. 272).

[2] Șerban Foarță – Revista Orizont, 23. 03. 1984

[3] I.L. Caragiale – Situațiunea, ed. de Stat pentru Literatură și artă, 1960 (pg. 129-130).

[4] I.L. Caragiale –Amicul  X…, ed. de Stat pentru Literatură și artă, 1960 (pg. 141).

[5]  I.L. Caragiale – Situațiunea, ed. de Stat pentru Literatură și artă, 1960 (pg. 130-131)

[6] I.L. Caragiale – Greu, de azi pe mîine.. sau unchiul cu nepotul …, ed. de Stat pentru Literatură și artă, 1960 (pg. 260)

Radoslav Radu

17.02.2018 Timișoara

ÎNTÎLNIRE PROFESIONALĂ din cadrul PREGĂTIRII CONTINUE pe PROBLEME de URBANISM- DEVA 2018.02.14

ÎNTÎLNIREA PROFESIONALĂ din cadrul PREGĂTIRII CONTINUE cu specialiștii/responsabilii pe probleme de URBANISM și AMENAJAREA TERITORIULUI din administrația locală/județeană și cu specialiștii cu drept de semnătură RUR din jud. Hunedoara, organizată de RUR- Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest împreună cu C J Hunedoara, a avut loc în Sala “Reduta” a Teatrului de Arta din Deva în data de 2018.02.14 ora 11.

1

fig. 1 – imagini din timpul întîlnirii/dezbaterii.

Temele discutate, rezultate din analiza punctelor slabe (în cadrul CTATU CJHU) ale documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, au urmărit 4 subiecte majore și anume: 1) Respectarea cadrului conținut în ceea ce privește datele ce trebuiesc menționate în cartușul planșelor, respectarea codurilor din legendele planșelor, conținutul informațiilor tehnice oferite de planșe, cu o atenție sporită pe cele conținute în planșa referitoare la proprietățile asupra terenurilor și a circulației acestora, rolul specialiștilor/responsabililor în administrația locală/județeană, a celor care  gestionează fonduri europene și legătura cu Observatorul Teritorial; 2) Delimitarea zonei pe care se întocmește un PUZ (pentru a se elimina utilizarea eronată a documentațiilor pe o singură parcelă), rolul esențial al Planului de Acțiuni (care este semnat de Primarul Unității Administrative Teritoriale/UAT-ului), al Bugetelor Anuale/Multianuale, în punerea în practică a documentațiilor de urbanism și rolul specialiștilor/responsabililor din administrația locală/județeană; 3) Rolul Spațiului Verde în dezvoltările imobiliare rezidentiale, în contextul marilor schimbări climatice, ca factor principal al dezvoltării sociale echilibrate și al ecologiei sustenabile; 4) Echiparea obligatorie cu rețele edilitare a dezvoltărilor imobiliare rezidențiale, cu respectarea regimului juridic/tehnic/economic al drumurilor aferente.

La discuțiile pe aceste 4 teme propuse de noi, a mai apărut și o altă temă (evidențială ca esențială pentru specialiștii invitați la eveniment, ceea care privește calitatea actului de dezvoltare spațială sustenabilă) și anume cea a necesității urgentării finalizării ridicărilor topo cu indicarea proprietăților publice/private din cadrul UAT-urilor.

La eveniment, pe lîngă organizatori (arhitectul șef al județului Hunedoara- dna Amelia Andrei, reprezentantul RUR pentru Regiunea de Dezvoltare Vest România – prof.dr. arh. Radoslav Radu) au participat peste 70 de specialiști din județ.

Evenimentul a fost precedat de o întîlnire cu dl. Andronache Daniel, vicepreședinte al CJHunedoara ce coordonează activitatea Direcției Arhitectului Șef.

Radoslav Radu

2018.02.14. Timișoara